Machado M
 
Galoneira Plana ZG562
Jukon
 
Galoneira Cilíndrica ZG664
Jukon
 
Galoneira Plana ZJ-W122
Zoje
 
Galoneira Plana ZJ-2500
Zoje
 
Galoneira Plana ZJ-W562
Zoje
 
Galneira Cilíndrica ZJ-W122
Zoje
 
Galoneira Plana F007K
Siruba